Skåda tornseglare från balkongen

Posted on jun 26, 2020


Det finns några fågelarter som trivs i urbana miljöer och tornseglaren är en av dem. Om du tycker om att fågelskåda från balkongen är tornseglaren därmed en given kandidat. Den här fågelarten häckar i utrymmen högt uppe på husfasaderna och deras somriga läten kan höras mellan maj och augusti när fågelarten har sin sommarvistelse här.

Fina flyguppvisningar

Tornseglaren är en liten insektsätande fågel som påminner om en svala till utseendet. Den spenderar nästan all sin tid i luften och flyger med en hög hastighet, upp till 200 kilometer i timmen. Den bästa chansen att skåda denna art på närmre håll är att rikta in sig på boet med en fågelkikare för att se när den flyger in och ut ur boet. Aktiviteten vid boplatserna brukar vara stor i skymningen då de häckande tornseglarna cirkulerar mellan hustaken innan de slutligen flyger in för natten. Det kan vara en fin flyguppvisning då tornseglarna i hög hastighet flyger in mot boplatsen med endast en kort uppbromsning innan landningen. Vanliga häckningsplatser är ventilationsutrymmen och andra horisontella hålor på husfasader med gott om utrymme utanför.

Ses ofta vid vackert väder

Arten är berömd för att spendera mycket tid i luften och Juvenila tornseglare som ännu inte häckar sover till och med i luften, ibland på en mycket hög höjd. Tornseglaren ses så gott som aldrig på marken och dess utseende vittnar om att den är anpassad till ett liv i luften. Om dagarna jagar tornseglarna insekter och spindlar i luften, främst vid vackert väder. När det är regnigt och kallt håller sig de häckande tornseglarna inne i boet vilket kan vara påfrestande för födointaget på längre sikt. Det enklaste sättet att identifiera arten är dess särskilda höga läte och den snabba flykten. Tornseglare har ett karaktäristiskt sätt att flyga med snabba vändningar och dykningar, och från marken ser de ut att tippa snabbt från sida till sida i flykten.

Migrerar stora delar av året

Tornseglaren har sin vintervistelse i Afrika och spenderar den största delen av året med att förflytta sig mellan vintervistelsen och sommarvistelsen i Europa. Den förekommer i urbana områden i Skandinavien med undantag för de mest nordliga områdena. Under förflyttningen följer den ofta floder där det finns gott om mat och anländer vanligen till Sverige i mitten av maj.