Sällsynta fåglar

Posted on sep 26, 2016


I Sverige förekommer omkring 250 stycken häckande arter, merparten av dessa är flyttfåglar. Utöver dessa 250 arter passerar ytterligare 25 arter årligen vårt land. Sveriges Ornitologiska Förening har tillsammans med Artdatabanken och Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram ett internetbaserat inrapporteringssystem. Systemet används av tusentals svenska ornitologer för att rapportera vilka fåglar som har observerats. På det sättet är det enkelt att se en sammanställning över vilka arter som är vanliga, ovanliga och rent av sällsynta. Att få syn på en fågelart som är ovanlig på våra breddgrader är för de flesta fågelskådare en riktig höjdpunkt.

black_footed_albatross1Den ovanliga arten fjälluggla

Det är inte bara arter som normalt sett inte lever i Sverige som ornitologer vill se. Tyvärr minskar bestånden för några av våra tidigare vanliga fåglar. Ett exempel på detta är fjälluggla. Arten räknas numera som akut hotad i Sverige och den som vill få se en fjälluggla måste alltså ha stort tålamod och mycket tur. Andra arter som också de står under ett akut hot är exempelvis rödspov, tornuggla och vitryggig hackspett. Den sista arten är livskraftig i övriga världen och förekommer i Europa och Asien. Här i Sverige har beståndet kraftigt minskat, främst under senare delen av 1900-talet. År 2006 uppskattades beståndet till omkring 15 individer. Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram för att försöka vända den nedåtgående trenden. Har du varit ute och spanat en lång dag blir du säkert trött i kroppen. Som ornitolog gäller det att vara uppmärksam hela tiden, vilket tar på krafterna. En god nattsömn är därför viktigt, sov i en kontinentalsäng för att vara alert.

Rapportera in ovanliga arter

Som nämndes tidigare, händer det ibland att ovanliga arter gör en kort visit i Sverige. Vid sådana här tillfällen brukar fågelskådare vallfärda till platsen där arten har observerats. Exempelvis den gången som en Albatross siktades utanför Tjörn. Sveriges Ornitologiska Förening har skapat raritetskatalogen, som är en sammanställning över ovanliga arter som setts i Sverige. Ett exempel är amerikansk gräsand. Sedan 1964 har fågeln skådats inte mindre än 87 gånger. De tre sista gångerna sågs arten i södra Halland, närmare bestämt i Påarp och Busör. Om du får se en ovanlig fågel ska du använda dig av Artportalen, den databas som har tagits fram för ändamålet. Som inloggad kan du både lägga upp bilder och inspelningar samt naturligtvis skriva in var och när du har sett fågeln. På Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida kan du också läsa när en viss fågelart blev observerad för första gången i landet och var det skedde. Kanske kan just du ha turen att få syn på arten igen?