Ornitologins historia

Posted on sep 11, 2015


Ornitologi är något som vi människor har sysslat med under lång tid. Särskilt populärt har det varit i länder med en rik och skiftande natur, dit Sverige utan tvekan hör. Här har vi haft förmånen att ha många olika fåglar inom vårt lands gränser – vissa bosatta permanent medan andra kommer hit under sommarmånaderna. Internationellt har ornitologin en ännu längre historia. En snabb titt i historieböckerna visar att fågelskådning har varit en viktig gren för många av våra förfäder och det gäller såväl vanligt folk som stora statsmän. Ornitologins långa historia indikerar att den lär fortsätta att överleva även framledes trots konkurrens med alltifrån teknologi till underhållning.

Birdwatching ponds on a cloudy cold day.

Plinius den äldre var en av de första som på ett schematiskt sätt införde information om fåglar i ett och samma system. Han skrev en bok om hela naturhistorien där ett av banden rörde just fåglar. På senare tid har Plinius den äldres fågelkunskaper ifrågasatts något. Även om han utan tvivel har ett brett register i sina skrifter menar många att han tog fakta från andra källor snarare än att betrakta fågelarterna själv. Särskilt inspirerad ska han ha blivit av Aristoteles vars verk utgör grunden till Plinius den äldres egna alster.

Om vi ska hitta rötterna till ornitologin som vi känner idag får vi istället gå tillbaka till en svensk vetenskapsman. Carl von Linné var en av de första att göra en enhetlig bild av naturens taxonomier med allt vad det innebar ifråga om genus, art och ras. Naturligtvis inkluderade det även fågellivet som Linné gjorde vissa uttalanden om. Däremot var de inte lika detaljerade som vi är vana vid att dagens ornitologer klarar av att göra sina betraktelser. Dessutom var Linné mer intresserad av naturen som helhet än av fåglar specifikt.

Det var först på början av 1800-talet som vissa började ägna sig uteslutande åt fågelskådning och därmed med rätta kunde kallas ornitologer. Många av dem kom från en tyskspråkig kultur. Två av dem var Johann Friedrich Naumann och Christian Ludwig Brehm som båda deltog i att göra ornitologin till en erkänd vetenskap med många anhängare som följd. Dessutom fick själva ordet ornitologi större spridning.