Kan man jobba som ornitolog?

Posted on aug 4, 2016


Ornitolog är egentligen ingen yrkestitel – vem som helst som har som hobby att fågelskåda får kalla sig för ornitolog om han eller hon vill. Det korta svaret på frågan om man kan jobba som ornitolog är därför ”nej”. Därmed inte sagt att man inte kan jobba som fågelexpert, om det är det man avser med ornitolog. För att bli fågelexpert är det dock inte ornitologi man ska utbilda sig inom i första hand, utan biologi. Många som arbetar med fåglar har nämligen yrkestiteln biolog, inte ornitolog.Ornitologer_med_tubkikare

Det finns heller inga längre utbildningar på universitet och högskolor i ämnet ornitologi. Det finns dock kortare kurser för de som vill fördjupa sig i just ornitologi, utan att ta omvägen via flera års studier i biologi. För hobbyornitologen som vill förbättra sina fågelkunskaper passar till exempel kursen ”Ornitologi – Artkunskap och ekologi” som ges på Linnéuniversitetet. Det är en kurs på 7,5 poäng som ges på halvfart och på distans (det mesta kan numera ske på distans, allt från studier till lottospel, tack vare sajter som Megalotto.com). Det är med andra ord en perfekt kurs att läsa samtidigt som man arbetar, eftersom man kan läsa kursen oavsett var i landet man befinner sig, och studietakten gör att man hinner med uppgifterna och inläsningen på sin fritid. Man bör dock vara medveten om att kursen har två obligatoriska sammankomster i Karlstad, så man bör se till att man har möjlighet att ta sig dit innan man ansöker till kursen. Kursen behandlar bland annat hur fåglar är beroende av miljön runt omkring dem, hur fåglar ser ut och låter (det som kallas för artkännedom) och hur fåglar flyttar.

En annan kurs inom ornitologi är den som kallas ”Ornitologisk bestämningsmetodik”, som ges vid Göteborgs universitet. Den är mindre än Linnéuniversitetets kurs, då den endast är på 5 högskolepoäng, men den ges på helfart, vilket betyder att man under den korta period som kursen pågår måste vara helt tillägnad studierna. Även denna kurs ges dock på distans. På denna kurs får man lära sig mer om fåglars yttre morfologi och deras ruggningsmönster, faktorer som används för att bestämma vilken art en fågel tillhör, fågelns kön och dess ålder. Kursen innehåller också en intensivvecka på en fältstation, då studenterna ska lära sig att fånga levande fåglar, ringmärka dem och utföra provtagning – sådant man kan komma att utföra i sin roll som biolog med inriktning på fåglar senare i livet.